WATERLAND

De zeven Waterlandse dorpen van Amsterdam-Noord liggen zowel binnen als buiten de ringweg. Buiksloot en Nieuwendam zijn opgeslokt door de stedelijke bebouwing van Noord, maar hebben hun dorpse karakter behouden. Schellingwoude, ook al ligt het binnen de ringweg, heeft nog steeds een sterk landelijke uitstraling. Durgerdam, Ransdorp, Holysloot en Zunderdorp liggen in het landelijke gebied buiten de ringweg.

Het is een inspirerend veenweidelandschap met kleine slootjes, grote dieën, het IJ, koeien, schapen en sfeervolle kleine dorpen met de traditionele houten huizen en karakteristieke kerkjes.

Het paard van Marken

Waterland 

De sphinx van Waterland             Ransdorp               12,4 x 29,5 cm

De etsen: Ransdorp, Durgerdam, Schellingwoude, Zunderdorp en Holysloot zijn opgenomen in de Atlas van Amsterdam van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het Rijksmuseum.

Schellingwoude   10 x 27 cm

Durgerdam       10,2 x 28 cm

Nieuwendam   20,3 x 11,5 cm

Holysloot       11.8 x 27,6 cm

Marken        19,5 x 14,3 cm

Zunderdorp   9,8 x 29,5 cm

Aandammerbrug 8,4 x 21,3 cm

De Burcht Eeuwigelaan 9a 1861 CL Bergen

20 – 29 Oktober 2023

Email

janschindler@xs4all.nl

Living In

Amsterdam   NL